Kancelaria Adwokacka

Adwokat Anna Urbanowicz

Praktyka cywilna

Przejrzysta współpraca. Konsultacja i tworzenie umów. Negocjacje przedsądowe. Przedprocesowe zabezpieczenie roszczeń. Zastępstwo sądowe. Realna ochrona interesów. Windykacja należności.

Praktyka rodzinna

Pełnomocnictwo bez substytucji. Przygotowanie do postępowania sądowego. Sprawy rodzinne o dużym ciężarze gatunkowym. Równoległe prowadzenie procesów karnych o przemoc w rodzinie.

Praktyka karna

Reprezentacja pokrzywdzonych i pomoc ofiarom przestępstw. Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Sprawy o każdym ciężarze gatunkowym, w szczególności z zakresu przestępstw przeciwko rodzinie.

Adwokat Anna Urbanowicz

Od 2014 r. prowadzę indywidualną praktykę adwokacką w Warszawie o profilu ogólnym z ukierunkowaniem na sprawy cywilne i rodzinne a także karne, świadcząc pomoc prawną przede wszystkim na rzecz Klientów indywidualnych.

W ramach prowadzonej przez siebie kancelarii podejmuję się doradztwa prawnego w szerokim zakresie tj. konsultacje prawne, opiniowanie zagadnień, kompleksowe prowadzenie spraw sądowych i egzekucji, zastępstwa przed sądami i organami władzy państwowej. Podejmuję się prowadzenia spraw na każdym ich etapie.

Podstawą relacji z Klientem jest zaufanie oraz przejrzystość pracy adwokata.