Adwokat Anna Urbanowicz

Kilka słów o mnie

Od 2014 r. prowadzę indywidualną praktykę adwokacką w Warszawie o profilu ogólnym  z ukierunkowaniem na sprawy cywilne i rodzinne, a także karne, świadcząc pomoc prawną przede wszystkim na rzecz Klientów indywidualnych.

W ramach prowadzonej przez siebie kancelarii podejmuję się doradztwa prawnego w szerokim zakresie tj. konsultacje prawne, opiniowanie zagadnień, kompleksowe prowadzenie spraw sądowych i egzekucji, zastępstwa przed sądami i organami władzy państwowej. Podejmuję się prowadzenia spraw na każdym jej ich etapie.

Podstawą relacji z Klientem jest zaufanie oraz przejrzystość pracy adwokata.

Ukończyłam z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010r.). Jestem także absolwentką Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (2011r.). Po ukończeniu studiów prawniczych odbyłam aplikację adwokacką, zdałam egzamin adwokacki i zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie (numer legitymacji adwokackiej 5074).

Adwokat Anna Urbanowicz w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki zdobywałam doświadczenie w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich w Warszawie o profilu cywilnym i karnym.